Kdo k nám přijde, ten dokáže běhat, skákat, házet!

Kdo k nám přijde, ten dokáže běhat, skákat, házet!

Obrázek uživatele Věra Smejkalová

Cvičení je určeno dětem od 6 do 10 let, ale mohou přijít děti až do 12 let.

V rámci cvičení jsou u dětí rozvíjeny především základní pohybové schopnosti – běh, skok, hod tak, aby výsledkem bylo upevnění správně provedených pohybů a nácvik jednotlivých atletických disciplin. Děti se zúčastňují i atletických soutěží v rámci Pražského třížupí. Děti cvičí v tělocvičně i venku na hřišti.

Čekáme na tebe – přijď mezi nás, je tu prima!

MLADŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ - ATLET. PŘÍPRAVKA (6-10LET)

Všestrannost - emailový zpravodaj

Novinky z odboru na Váš email.