Kdo si s námi zacvičí - a rád - ten je náš nejlepší kamarád!

Kdo si s námi zacvičí - a rád - ten je náš nejlepší kamarád!

Obrázek uživatele Věra Smejkalová

Cvičení je určeno dětem od 6 do 10 let, ale mohou přijít děti až do 12 let.

Je prokázáno, že v období předškolního věku má dítě možnost aktivního pohybu , kterou realizuje zhruba 2-4 hodiny denně. V období mladšího školního věku vlivem změny v režimu dne dojde k poklesu délky pohybové aktivity až na 0,5 hodiny denně! Negativní důsledky této změny se projevují na zdraví i pracovní výkonnosti dětí. Proto nabízíme možnost doplnění pohybových aktivit v naší tělocvičné jednotě. Cílem cvičení je poskytnutí co nejvíce pohybových podnětů, podpora a soustavné rozvíjení jejich přirozené pohyblivosti i vedení je k pochopení podstaty a významu organizace práce a aktivní vzájemné spolupráce.

Koedukované cvičení mladšího žactva je zaměřeno na další rozvoj přirozených pohybů, upevňování návyku správného držení těla, zdravotní cvičení s náčiním, rozvoj pohybových dovedností při cvičení na nářadí (gymnastického charakteru) i sociálního cítění při využití pohybových her.

Čekáme na tebe – přijď mezi nás, je tu prima!

MLADŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ – VŠESTRANNOST (6-10LET)

Všestrannost - emailový zpravodaj

Novinky z odboru na Váš email.