Tátové a mámy, přijďte cvičit s námi !

Tátové a mámy, přijďte cvičit s námi !

Obrázek uživatele Věra Smejkalová

Cvičení je určeno dětem od 2 do 4 let a jejich rodičům (prarodičům).

Cílem cvičení je rozvoj pohybových dovedností, zdravý tělesný růst a duševní vývoj dítěte, radost z pohybu a obohacení citového vztahu mezi rodičem a dítětem při společné činnosti. Kromě rozvoje přirozených pohybů (chůze, běh, lezení, plazení, skoky), upevňování návyku správného držení těla a zdravotních cviků v páru (posilujících a protahujících svalstvo) se zaměřujeme na rozvoj obratnosti, koordinace pohybů, samostatnosti, soustředění a překonávání strachu při cvičení na nářadí (s dopomocí rodiče) a akrobatických cvičení v páru. Součástí cvičební hodiny jsou také relaxační a psychomotorické hry, hry na rozvoj jemné motoriky, odpočinkové chvilky, pohybové hry, tanečky, zpívání a říkadla. Vše je prováděno formou hry s použitím tradičního i netradičního náčiní a jiných pomůcek.

Nezbytná je aktivní spolupráce rodiče!

RODIČE A DĚTI (2-4 ROKY)

Všestrannost - emailový zpravodaj

Novinky z odboru na Váš email.