Dědové a báby, pojďte cvičit s námi!

Dědové a báby, pojďte cvičit s námi!

Obrázek uživatele Věra Smejkalová

Cvičení je určeno především seniorům Čimic a okolí, ale je vhodné i pro dospělé.

Cílem je jednoznačně zvýšení kvality života pomocí pohybových aktivit pro seniory. Je to nabídka pohybu, který je pro tuto věkovou kategorii zdravotně vhodný, motivačně přitažlivý, ekonomicky dostupný. Pro radost a zdraví seniorů a hlavně jejich aktivní stáří skýtá tato možnost nabídku trávení volného času v kolektivu s přátelskou atmosférou a pod odborným dohledem. Pro seniory, kde se zpravidla spojuje cvičení mužů a žen, jsou nabízena cvičení protahovací, přímivá, dýchací, kompenzační. Cílem je zpomalování příznaků stárnutí, udržování co největší míry kloubní pohyblivosti, koordinace pohybů, prostorové orientace. Pravidelná setkávání členů se stávají i vítanou společenskou událostí pro možnost předávání si zkušeností, komunikaci s vrstevníky a tím i zlepšování kvality života.

Už jsi zkusil/a Sokol? Přijď mezi nás!

SENIOŘI, DOSPĚLÍ – ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ (ZDR.TV)

Všestrannost - emailový zpravodaj

Novinky z odboru na Váš email.